เรื่องของโถสุขภัณฑ์แบบโฮมโปร

ชนิดของโถสุขภัณฑ์

                1.โถแบบชิ้นเดียว  รูปร่างที่สวยงาม ทำความสะอาดง่ายทั่วถึง น้ำไม่รั่ว เมื่อใช้ไปนานๆ ติดตั้งไม่ยาก ไม่ต้องประกอบชิ้นส่วน ระบบชำระทำงานเงียบ  แต่ราคาสูงกว่ารูปแบบสองชิ้น หากชำรุด พัง แตก หรือว่าหัก ต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชิ้น

                2.โถแบบสองชิ้น   ราคาถูกว่าแบบชิ้นเดียว มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น หากชำรุด หัก แตก หัก อาจเปลี่ยนได้เฉพาะชิ้นไม่ต้องเปลี่ยนหมด ทำความสะอาดยาก มักมีคราบหรือว่าสิ่งสกปรกเชื้อโรคตกค้างอยู่ตามซอกมุมรอยต่อ ระบบชำระทำงานเสียงดัง เมื่อใช้งานไปนานๆมักมีปัญหาน้ำรั่วตามรอยต่อ ติดตั้งหลายกระบวนการยิ่งกว่าแบบชิ้นเดียว

ระบบการชำระล้าง

                1.ระบบ Washdown  ระบบนี้น้ำแรง มีเสียงดัง การชำระล้างสะอาดหมดจดและประหยัดน้ำ เนื่องมาจากสัดส่วนของท่อที่ใหญ่ราว 4 นิ้ว จึงทำให้น้ำที่ปล่อยลงมาหม้อเก็บน้ำ มีทั้งความแรงและความเร็วทำให้อาจชำระล้างได้หมดจดอย่างรวดเร็ว  และไม่มีปัญหาเรื่องท่ออุดตัน แต่จะมีปัญหาในเรื่องของคราบสกปรกที่อาจตกค้างอยู่ที่บริเวณของคอห่าน เนื่องมาจากคอห่านมักจะแคบทำให้มีน้ำหล่อเลี้ยงคอห่านน้อย

                2.ระบบ Siphon  คอห่านจะค่อนข้างกว้างและมีน้ำหล่อเลี้ยงในคอห่านมาก แต่มีปัญหาในเรื่องของท่ออุดตันได้ง่าย เพราะว่าท่อจะแคบกว่า ระยะทางถึงท่อน้ำทิ้งยาวกว่าแล้วยังคดเคี้ยวและจะเปลืองน้ำยิ่งกว่าแบบ Washdown   ไม่มีปัญหาเรื่องคราบสกปรกหลงเหลืออยู่ที่คอห่านเพราะคอห่านจะกว้างมีน้ำหล่อเลี้ยงเยอะ ระบบชำระล้างทำงานค่อนข้างจะเงียบ โดยทั้งสองระบบนี้หาซื้อได้ที่โฮมโปรทุกสาขา

 

               

 

แหล่งท่องเที่ยวทัวร์ลาวใต้

                               1.ปราสาทหินวัดพู   ตั้งอยู่บนเนินเขาพู ซึ่งอยู่ในแขวงจำปาสัก เป็นซากปรักหักพังของวัดฮินดูโบราณที่สร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 11 ถึง 13  โดยวัดพูได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เพราะเคยเป็นแหล่งอารยธรรมโบราณถึง 3 สมัยด้วยกัน ตรงทางเข้าวัดพูนั้นมีหินปูเรียงรายเพื่อเดินเข้าวัด มีเสาเรียงตั้งเรียงอยู่หลายต้นขนาบข้างทางเดิน มีเรือนใหญ่ 2 หลัง ซุ้มประตูที่พัง หินสลักเป็นรูปเศียรช้างและรูปปั้นหินรูปต่างๆ เช่นว่า โยคี จระเข้ และมีพระพุทธรูปตั้งวางเพื่อกราบไหว้บูชา บรรยากาศที่ปราสาทแห่งนี้ให้ความรู้สึกถึงความอลังการ ความขลัง ผสมไปกับความเร้นลับ พิศวง อาจเกิดจากความเก่าของปราสาท ปัจจุบันถูกใช้เป็นสถานที่ทางพุทธศาสนานิกายเถรวาท

                                2.น้ำตกคอนพะเพ็ง  คือน้ำตกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเขตแม่น้ำโขงตอนล่าง ตั้งอยู่บนแก่งหินขนาดใหญ่กั้นเส้นทางการไหลของแม่น้ำโขงทั้งสาย มีลักษณะต่างระดับกันสูงโดยประมาณ 10 เมตร ซึ่งจะมีชั้นของหินไม่สูงมาก  แต่กระแสน้ำที่ไหลจะถาโถมลงมามีความรุนแรงอย่างยิ่ง ด้วยแม่น้ำโขงทั้งสายไหลลงมาจากนั้นจะแยกออกเป็นหลายสาย 

                                3.น้ำตกหลี่ผีหรือว่าตาดโสมพะมิด ตั้งอยู่ในเขตดอนคอน ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การเที่ยวชมในการมาทัวร์ลาวคือช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม เนื่องจากจะเห็นสายน้ำส่วนใหญ่ในแก่งหลี่ผีที่ไหลถาโถมผ่านเนินหินโขดหินลงมาด้วยกำลังแรงแตกออกเป็นละอองสีขาวไปทั่วแก่งดูสวยงามน่าตื่นตาเป็นอย่างยิ่ง

ชนิดการประกันภัยของกรุงเทพประกันภัย

                 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด(มหาชน)  มีนโยบายในการดำเนินธุรกิจภายใต้กระบวนการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมุ่งเน้นให้มีการเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน  นักวิเคราะห์ พนักงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ เพื่อที่ได้ข้อมูลอย่างเที่ยงตรงครบถ้วน รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และเพื่อคุณประโยชน์ในการตัดสินใจด้วยความโปร่งใสและทัดเทียมกัน ซึ่งบริษัทฯ มีบริการรับประกันภัยโดยแบ่งออกตามชนิด ดังต่อไปนี้

                1.ประกันภัยการเดินทาง  หมายถึงการทำประกันภัยที่เหมาะสำหรับผู้เดินทาง ทั้งท่องเที่ยว ทำงานหรือว่าศึกษา

                2.ประกันภัยรถยนต์  หมายถึงการทำประกันภัยที่ป้องกันเพื่อการใช้รถทุกชนิด

                3.ประกันภัยอุบัติเหตุ  หมายถึงการทำประกันภัยที่เน้นในชีวิตและร่างกายเกี่ยวกับการเกิดอุบัติเหตุ (PA)

                4.ประกันภัยสุขภาพ  หมายถึงการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นในชีวิตและร่างกายที่เพื่อการป่วยชนิดต่างๆ

                5.ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัยและร้านค้า หมายถึงการทำประกันภัยที่ใช้คุ้มกันบ้าน ที่อยู่อาศัยหรือว่ากิจการขนาดเล็ก

                6.ประกันภัยสำหรับทรัพย์สิน  หมายถึงการทำประกันภัยที่มุ่งเน้นป้องกันทรัพย์สินในลักษณะพิเศษ

                7.ประกันภัยความรับผิดสำหรับบุคคลภายนอก  หมายถึงการทำประกันภัยที่รับผิดแทนต่อบุคคลภายนอกในสายอาชีพหรือว่าธุรกิจต่างๆ

                8.ประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจ  หมายถึงการทำประกันภัยสำหรับการประกอบการและธุรกิจทั่วไป

                9.ประกันภัยวิศวกรรม หมายถึงการทำประกันภัยกลุ่มที่ใช้ในกลุ่มงานวิศวกรรมขนาดใหญ่

                10.ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง  หมายถึงการทำประกันภัยที่คุ้มกันความเสียหายของผลิตภัณฑ์ในธุรกิจขนส่ง และพาหนะขนส่งในทุกแบบ

                11.ประกันภัยประเภทอื่นๆ  หมายถึงการทำประกันภัยของบุคคลที่ใช้ในชีวิตประจำวันในแบบต่างๆกัน

                12.โครงการรับประกันภัยสินค้าเกษตร อคส. หมายถึงการรับประกันอัคคีภัย และการประกันภัยโจรกรรม สต็อกข้าวเปลือก เพื่อโรงสี โครงการรับจำนำข้าวเปลือก

 

 

โรคที่มากับแอร์บ้าน

                 โรคลีเจียนแนร์ คือโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแบบเฉียบพลัน ที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่ง มีชื่อว่า ลีจีโอเนลลา นิวโมฟิลา  ซึ่งพบได้ทุกภูมิภาคของโลก เชื้อโรคอยู่ในภาวะแวดล้อมที่มีความชื้นสูงและเติบโตได้ดีในน้ำที่มีอุณหภูมิ 25- 50 องศาเซลเซียส พบในแหล่งน้ำตามธรรมชาติและแหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น ยกตัวอย่างเช่น  หอผึ่งเย็น เครื่องทำน้ำร้อน ถาดรองน้ำจากแอร์บ้าน ฝักบัวอาบน้ำ  รวมไปถึง เครื่องช่วยหายใจที่ใช้ตามโรงพยาบาล เป็นต้น การติดต่อของโรคนั้น เชื้อโรคอาจจะเข้าสู่ร่างกายโดยการสูดหายใจ เอาเชื้อโรคที่แพร่อยู่ในอากาศแวดล้อมเข้าไป  โรคนี้เกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่ยังไม่มีรายงานรับรองการแพร่ระบาดจากคนไปสู่คน ซึ่งระยะฟักตัวของโรคจะใช้เวลาโดยประมาณ 2-10 วัน   ผู้ที่ได้รับเชื้อเข้าไปบางรายจะไม่มีอาการใดๆ เพราะว่ามีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ แข็งแรง ส่วนบางรายที่สภาพร่างกายไม่แข็งแรงจะแสดงอาการของโรค ซึ่งมีด้วยกัน 2 ลักษณะ  โดยจะแสดงลักษณะอาการเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ดังนี้ 1. ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับเป็นไข้หวัดใหญ่ เรียกว่า โรคไข้ปอนเตียก ระยะฟักตัวสั้นโดยประมาณ 1-2 วัน ผู้ป่วยจะมีอาการเบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ปวดตามกล้ามเนื้อ ปวดศีรษะ ไข้สูง  อาการไม่รุนแรง  และอาจหายเองได้ภายใน 2-5 วัน 2.ผู้ป่วยมีอาการคล้ายกับปอดอักเสบ เรียกว่า โรคลีเจียนแนร์  ระยะฟักตัวโดยประมาณ 2-10 วัน ผู้ป่วยจะมีไข้สูง ไอ ไม่มีเสมหะ ปวดศีรษะ ปวดกล้ามเนื้อ หนาวสั่น อ่อนเพลีย อุจจาระร่วงและมีภาวะโซเดียมต่ำ หากเชื้อเข้าสู่ปอดจะเกิดภาวะปอดอักเสบชนิดรุนแรง ซึ่งอัตราการตายของผู้ป่วยที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสูงถึงร้อยละ 39 การป้องกันการป่วยจากโรคนี้ด้วยการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงเพียงเท่านั้นคงไม่พอ   อาจต้องเติมเรื่องการแก้ไขและดูแลสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสะอาดอยู่เสมอด้วย

 

เคล็ดลับการเลือกซื้อหาแอร์บ้าน

               1.ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5  เพราะเป็นเครื่องหมายที่แสดงการประหยัดไฟ แต่ให้ความเย็นที่เท่ากัน  ฉะนั้นหากแอร์บ้านที่คุณต้องการซื้อมีค่าบีทียูเท่ากันและมีฉลากเบอร์ 5 เช่นเดียวกัน ควรเลือกซื้อจากเครื่องที่มีค่าอีอีอาร์มากกว่า เพราะจะกินไฟน้อยกว่า 

                2.คุณสมบัติพิเศษ  นอกจากจะให้ความเย็นแล้ว ควรมองดูคุณสมบัติพิเศษอื่นๆด้วย ไม่ว่าจะเป็นความเงียบสงบ การดักจับฝุ่นละออง ระบบเซ็นเซอร์ ระบบฟอกอากาศต่างๆที่ป้องกันไวรัส เป็นต้น

                3.ขนาดของพื้นที่ใช้สอย  เป็นการเลือกขนาดของบีทียูให้มีความพอเหมาะกับขนาดของห้องที่นำไปติดตั้ง ควรเลือกให้มีความพอเหมาะจะทำให้แอร์บ้านทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ เพราะว่าไม่เช่นนั้นแล้วจะทำให้เครื่องทำงานมากและความเย็นไม่ทั่วถึง หรือว่าแอร์ไม่เย็นนั้นเอง

                4.อายุการใช้งาน  ไม่ควรเลือกซื้อที่ราคาไม่แพง แต่ควรคำนึงถึงปัจจัยหลายๆอย่าง เนื่องจากราคาที่ถูกนั้นอาจจะเกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์แอร์บ้านที่ไม่ได้เกณฑ์ก็เป็นได้

                5.ประเภท  แอร์บ้านที่ได้รับความนิยมมี 2 ประเภทด้วยกัน คือ แบบติดผนัง  ซึ่งเป็นเครื่องที่มีขนาดเล็กกะทัดรัด เหมาะกับห้องที่มีพื้นที่จำกัด อย่างเช่น ห้องนอนหรือว่าห้องรับแขก  มีรูปแบบที่ทันสมัยให้เลือกหลากหลาย ติดตั้งง่าย  แต่ไม่เหมาะสมกับงานหนัก อย่างเช่น ร้านอาหาร เป็นต้น  และแบบตั้ง/แขวน  เป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับห้องทุกขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ อาจจะเลือกติดตั้งได้ทั้งแบบตั้งพื้นหรือว่าแบบแขวนเพดาน  ใช้งานได้หลากหลาย และมีระบบการถ่ายเทลมที่ดี  แต่มีรูปแบบให้เลือกไม่มาก

 

 

โฮมโปรกับเคล็ดลับการเลือกซื้อหาอ่างอาบน้ำ

            อ่างอาบน้ำ  ควรจะเลือกตามลักษณะการใช้งาน ขนาดและลักษณะพื้นที่ของห้องน้ำ มีทั้งแบบเข้ามุมลอยตัวหรือแบบฝัง มีให้เลือกสรรทั้งแบบ 1 คนและ 2 คน  ซึ่งถ้าเป็นรุ่น 2 คนนั้นก็ควรจะพิจารณาว่าใช้บ่อยหรือเปล่า  เพราะว่าอ่างอาบน้ำสำหรับ 2 คนนั้นจะใช้พื้นที่ในการจัดวางและจำนวนการใช้น้ำมากกว่าแบบ 1 คน  ฉะนั้นก่อนการเลือกซื้อหาควรจะลองลงไปนั่งในอ่างอาบน้ำก่อนเพื่อจะดูว่าการออกแบบภายในอ่างอาบน้ำนั้นมีความเหมาะสมกับรูปร่างของเราหรือไม่อย่างไร รูปลักษณ์กับแผ่นหลังของเราหรือเปล่า  มีขนาดที่เล็กหรือใหญ่เกินเหตุจำเป็นหรือไม่   โดยส่วนมากแล้วอ่างอาบน้ำแบบเข้ามุมมักมีขนาดของความกว้างคูณความยาวเท่ากัน แต่ในส่วนของความลึกนั้นจะมีมากกว่าอ่างอาบน้ำทั่วไป  ทำให้สามารถใช้งานได้อย่างสบาย  วัสดุที่ใช้ทำอ่างอาบน้ำอาจทำมาจากอะคริลิกหรือไฟเบอร์กลาส ซึ่งอ่างที่ทำจาก enameled cast iron จะมีน้ำหนักมาก แต่จะมีความทนทานและสามารถดูแลรักษาได้ง่าย ส่วนอ่างที่ทำจากอะคริลิกนั้นจะมีคราบเกาะติดได้ยากกว่าแบบไฟเบอร์กลาส  นอกจากเทคนิคการเลือกซื้ออ่างอาบน้ำที่โฮมโปรเอามาฝากแล้วนั้น สิ่งที่ควรจะคำนึงการจัดการตามความเหมาะสมให้มีความลงตัวกับห้องน้ำก็มีความสำคัญอย่างยิ่งเช่นเดียวกัน เช่นว่า หากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดใหญ่แล้วนั้น สามารถวางเน้นตำแหน่งและสร้างบรรยากาศได้ตามความพึงพอใจ  แต่ก็มีเรื่องที่ต้องระวังในส่วนของพื้นที่ว่างในส่วนกลางห้อง จึงนิยมวางเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆแบบลอยตัว เพื่อเกิดความรู้สึกหรูหรา  ถ้าหากเป็นห้องน้ำที่มีขนาดเล็ก ควรจะคำนึงถึงเรื่องการใช้งาน การติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ต่างๆจึงเน้นการติดตั้งแบบเข้ามุมเพราะจะช่วยในการประหยัดพื้นที่ใช้สอยได้มากยิ่งขึ้น 

 

การเตรียมทัวร์ลาวด้วยตัวเอง

            การเตรียมตัวทัวร์ลาวด้วยตนเอง เป็นการท่องเที่ยวอิสระหรือที่เรียกว่าการท่องเที่ยวแบบ Backpack ไม่ไปเที่ยวกับบริษัททัวร์ การขับรถท่องเที่ยว  นั่งรถประจำทางท่องเที่ยว  การท่องเที่ยวแบบพักโฮมสเตย์หรืออะไรตามใจที่เราต้องการ สามารถเปลี่ยนแผนการท่องเที่ยวได้อย่างอิสระ ซึ่งควรจะเตรียมตัว ดังต่อไปนี้

                1.เวลา  ควรจะศึกษาดูแหล่งท่องเที่ยวให้มีความเหมาะสมกับเวลา  ซึ่งการทัวร์ลาวจะต้องเดินทางไกล ฉะนั้นจึงควรจะมีเวลาที่จะท่องเที่ยวและนอนในลาวสัก 2-3 วัน เพื่อความสนุกสนานในการเดินทาง

                2.สถานที่ท่องเที่ยว  ควรจะเตรียมข้อมูลในการเดินทางไปสักหน่อย แต่ไม่ถึงกับจะต้องพิมพ์แผนที่หน้าใหญ่ๆไปด้วย อาจจะศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวไปเพียงโดยประมาณ

                3.ค่าใช้จ่าย  ควรจะเตรียมเงินไปให้พอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าที่พัก ค่าอาหาร รวมไปถึงค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ

                4.ใจรัก  การเดินทางท่องเที่ยวแบบอิสระจะต้องมีใจรัก ต้องเป็นคนที่ชอบอิสระ เนื่องมาจากต้องเกิดเหตุการณ์ความผิดพลาดอะไรบ้าง ฉะนั้นจึงควรจะเตรียมตัวและเตรียมใจพร้อมเพื่อได้ทัวร์ลาวอย่างมีความสุข

                5. การพกเงินติดตัว  ไม่ควรจะพกเงินไว้ในส่วนเดียว เพื่อป้องกันเงินหายหรือโดนล้วงกระเป๋า ควรจะพกเงินไว้หลายๆที่ และควรจะแลกเงินดอลล่าร์ไว้บ้าง เนื่องจากสามารถใช้จับจ่ายในการซื้อของได้อย่างราบรื่นและควรจะมีเงินสดพกติดตัวมากพอ เนื่องจากตู้ ATM อาจจะไม่มีและบางที่อาจจะไม่รับบัตรเครดิต

                6.หนังสือเดินทาง เป็นสิ่งที่สำคัญเป็นอย่างมากควรจะเก็บไว้ที่กระเป๋าหน้าและสำเนาเก็บไว้ในกระเป๋าหลังหรือถ้าให้ดีควรจะถ่ายรูปไว้ด้วย

                7. โทรศัพท์  หลายอยู่หลายวันเสนอแนะให้ซื้อซิมต่างประเทศจะประหยัดมาก

                8.ตู้เอทีเอ็มในลาว โดยมากจะมีในแขวงต่างๆ แต่จะไม่ครบทุกแขวง หากเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมชมชอบส่วนใหญ่จะมีตู้เอทีเอ็ม

                9.ของมีค่า ไม่ควรจะนำติดตัวไปท่องเที่ยวด้วย เนื่องมาจากจะเกิดอันตราย

                10.ที่พัก ในลาวส่วนใหญ่จะปิดโดยประมาณ 5 ทุ่ม ไม่ได้เปิด 24 ชม. เหมือนบ้านเรา มีเพียงบางที่เท่านั้นที่เปิด 24 ชม.

 

 

เชื้อเพลิงนิวเคลียร์กับขีปนาวุธทางทหาร

             ยูเรเนียม พลูโทเนียม ที่ใช้สำหรับการทหารที่มีอยู่อย่างมหาศาล ในกองทัพของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียจะถูกนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ทางพลเรือ เพราะยูเรเนียมที่ใช้เป็นอาวุธทางการทหารมีการเสริมสมรรถนะ U-235 สูงมากถึงมากกว่า 90% ซึ่งเป็นไอโซโทปที่เกิดฟิชชันได้  ในส่วนของพลูโทเนียมที่ใช้เป็นขีปนาวุธทางทหารจะมี Pu-239  มากกว่า 93% สามารถนำมาใช้ราวกับพลูโทเนียมที่ใช้ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้า ซึ่งยูเรเนียมที่เสริมสมรรถนะสูงมาก จากคลังสำรองอาวุธจะสามารถนำมาแทน ยูเรเนียมออกไซด์ (U308) จากเหมืองได้ไม่ต่ำกว่าปีละ 10,600 ตัน รับความต้องการของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ของโลกได้ถึง 13%  เป็นเวลานานมากกว่าสามทศวรรษที่ความกังวลพุ่งตรงไปที่ว่ามีความเป็นไปได้ที่ยูเรเนียมที่ใช้ในเชิงการค้าเพื่อพลังงานนิวเคลียร์ อาจถูกคลาดเคลื่อนนำไปใช้สำหรับเป็นอาวุธนิวเคลียร์ ในปัจจุบันนี้กลับมุ่งเน้นความสนใจหน้าที่ของยูเรเนียมไปทางการทหาร สำหรับเป็นอาวุธนิวเคลียร์จะกลายเป็นแหล่งสำคัญของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เพื่อการพาณิชย์  ตั้งแต่ปี 1987 สหรัฐอเมริกาและกลุ่มประเทศของอดีตสหภาพโซเวียตได้ลงนามในชุดของสัญญาลดอาวุธ เพื่อใช้ในการลดคลังแสงสรรพาวุธนิวเคลียร์โดยประมาณ 80%  จึงทำให้วัตถุทางนิวเคลียร์เกินความต้องการทางด้านการทหารทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซียตอนนี้ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์  ในส่วนของทางด้านพาณิชย์วัสดุหลักคือ ยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูง (HEU) ที่มียูเรเนียม -235 อยู่ไม่ต่ำกว่า 20% และโดยปกติประมาณ 90% ของยูเรเนียม -235 ยูเรเนียมชนิด HEU อาจจะนำมาผสมกับยูเรเนียมที่มีระดับยูเรเนียม -235 ระดับต่ำๆ สำหรับทำให้เป็นยูเรเนียมเสริมสมรรถนะต่ำ (LEU)  ซึ่งปกติจะมียูเรเนียม -235 น้อยกว่า 5% เพื่อใช้สำหรับเป็นเชื้อเพลิงของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์กำลังเพื่อผลิตไฟฟ้า ยูเรเนียม HEU จะถูกนำมาผสมกับยูเรเนียมด้อยสมรรถนะ (depleted uranium) ซึ่งส่วนมากจะเป็นยูเรเนียม -238  ในธรรมชาติจะมียูเรเนียม -235 อยู่ 0.7%  การผสมนี้อาจจะเป็นในรูปแบบของ กึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะ ซึ่งยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงในหัวรบขีปนาวุธทั้งของสหรัฐอเมริกาและรัสเซีย รวมไปถึงในคลังเก็บอาวุธทางทหารอื่นๆแล้วอยู่โดยประมาณ 2,000 ตัน เทียบเท่ากับโดยประมาณ 12 เท่าของผลผลิตยูเรเนียมจากเหมืองในแต่ละปี

 

ทางสัญจรการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-ประเทศลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน เป็น นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือ นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีและนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีระยะทางราว 50 กม.

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง เป็น นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงอาจที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ถัดจากนั้นอีกประมาณ 20 กม. จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังอาจนั่งรถรับจ้างสาธารณะที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถยนต์ระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับประเทศลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุและแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าว ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือนิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือมีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ ในการทัวร์ลาว

 

เส้นทางการทัวร์ลาว

 

                1.เครื่องบิน  สายการบินระหว่างกรุงเทพฯ-สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีจำนวน 4 เส้นทางบิน คือ นครหลวงเวียงจันทน์,เมืองหลวงพระบางแขวงสะหวันนะเขตและเมืองปากเซ  แขวงจำปาสัก หรือว่า นั่งเครื่องบินมาลงสนามบินอุดรธานีพร้อมกับนั่งรถต่อไปยังสะพานมิตรภาพไทย-ลาว โดยมีระยะทางราว 50 กม.

                2.รถประจำทาง   หากเดินทางผ่านทางสะพานมิตรภาพไทย-ลาวแห่งที่ 1(จังหวัดหนองคาย) มีเส้นทางการเดินทางรถประจำทางระหว่างประเทศจำนวน 4 เส้นทาง คือ นครหลวงเวียงจันทน์ – หนองคาย,นครหลวงเวียงจันทน์-อุดรธานี,นครหลวงเวียงจันทน์-ขอนแก่น,นครหลวงเวียงจันทน์-นครราชสีมา

                3.รถไฟ  การเดินทางด้วยรถไฟต้องเดินทางไปลงที่สถานีหนองคายและต้องผ่านการตรวจพิธีการคนเข้าเมืองและศุลกากรก่อน จึงสามารถที่จะนั่งรถไฟต่อข้ามไปยังสถานีรถไฟท่านาแล้ง ซึ่งจะต้องนั่งรถยนต์ต่อไปอีกประมาณ 20 กม. จึงจะถึงนครหลวงเวียงจันทน์ โดยจะมีด้วยกัน 2 เที่ยวระหว่างเส้นทางหนองคาย – ท่านาแล้ง ดังต่อไปนี้ 09.00 น.  ,14.45 น. นอกจากนี้ยังสามารถนั่งรถรับจ้างทั่วไปที่มีไว้ให้บริการไปยังจุดตรวจสะพานมิตรภาพไทย-ลาวได้ด้วย ซึ่งมีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

                4.รถยนต์ส่วนบุคคล  โดยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 1.หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ (เล่มสีม่วง) และเครื่องหมายแสดงประเทศ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักงานมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งเขตพื้นที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดที่ได้ทำการจดทะเบียนไว้หรือว่าจังหวัดที่มีพื้นที่รับผิดชอบติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2.หนังสือคู่มือจดทะเบียนรถ (ฉบับจริง) 3.ใบอนุญาตขับรถที่ยังไม่หมดอายุพร้อมกับแปลเป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถขอได้ที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถ สำนักงานขนส่งจังหวัดชายแดน  4.ถ้าหากว่าไม่ได้เป็นเจ้าของรถครั้งดังกล่าวข้างต้น ต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากเจ้าของและติดอากรแสตมป์ 30 บาท 5.หากเป็นรถของบริษัทหรือว่านิติบุคคลต้องมีเอกสารการจัดนิติบุคคลฉบับจริงหรือว่ามีการรับรองสำเนาเอกสารจากผู้มีอำนาจในการมอบอำนาจ

 

เครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยหนึ่งในเครื่องมือนิวเคลียร์

คุณลักษณะ

                เป็นเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูวิจัยของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดนิวตรอนขนาดใหญ่สำหรับการใช้ประโยชน์จากนิวตรอนในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม การเกษตรและการวิจัย ฯลฯ

โครงสร้าง

                1.แกนเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณู  ปฏิบัติหน้าที่ผลิตนิวตรอนเพื่อที่จะการใช้ประโยชน์ โดยประกอบด้วยแท่งเชื้อเพลองหลายแท่งอยู่ภายในถังปฏิกรณ์และภายในแท่งเชื้อเพลิง ซึ่งแต่ละแท่งประกอบด้วยเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ชนิดยูเรเนียมเชอร์โครเนียมไฮโดร์ 8.5% และ 20% โดยทั้งสองชนิดนี้มีการเสริมสมรรถนะ (มีปริมาณยูเรเนียม 235 ต่อปริมาณยูเรเนียมทั้งหมด) ประมาณ 20%

                2.ระบบระบายความร้อน การเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ภายในแท่งเชื้อเพลิงนอกจากจะให้นิวตรอนแล้ว ยังเกิดความร้อนขึ้นด้วย เพราะความร้อนที่เกิดขึ้นในแกนเครื่อง ซึ่งไม่ได้นำไปใช้ประโยชน์ ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องทำการระบายความร้อนที่ได้ทิ้ง โดยมีหลักการถ่ายความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์  ที่เรียกว่า การพาความร้อนโดยธรรมชาติ หมายความว่า น้ำที่ได้รับความร้อนจากแกนเครื่องปฏิกรณ์จะร้อนกว่าน้ำส่วนอื่นในบ่อและจะลอยตัวสูงขึ้นสู่ผิว และน้ำที่ร้อนกว่านี้จะถูกดูดซับออกไปด้วยเครื่องสูบน้ำผ่านท่อสแตนเลสขนาด 6 นิ้วที่ฝังทะลุผ่านด้านข้างของบ่อผนังบ่อเพื่อที่จะไปแลกความร้อนกับน้ำ ในส่วนอีกระบบหนึ่งในอุปกรณ์แลกถ่ายความร้อนและในที่สุดความร้อนจะถูกถ่ายสู่บรรยากาศโดยใช้หอถ่ายความร้อน

                3.เครื่องกำบังรังสี  เป็นโครงสร้างสำคัญ มีหน้าที่เพื่อให้การทำงานกับเครื่องปฏิกรณ์ปรมาณูนั้นมีความปลอดภัย สำหรับเครื่องกำบังรังสีจะประกอบไปด้วยผนังบ่อเครื่องปฏิกรณ์ที่ทำจากคอนกรีตที่มีความหนาแน่นสูงและน้ำในบ่อปฏิกรณ์  ทั้งน้ำและคอนกรีตมีความหนาแน่นสูงจะทำหน้าที่กำบังรังสีที่เกิดขึ้นจากแกนเครื่องปฏิกรณ์

                4.ระบบวัดและควบคุม  ห้องควบคุมเพื่อที่จะทำการดูแล เครื่องปฏิกรณ์ให้มีกำลังตามที่ประสงค์ในการเดินเครื่องปฏิกรณ์จะดูแลเครื่องปฏิกรณ์ผ่านระบบสั่งการและจะติดตามสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ผ่านทางระบบวัดซึ่งปรากฏผลบนแผงสั่งการในห้องควบคุม  เช่นว่า ตัวอย่างของสภาวะการทำงานของเครื่องปฏิกรณ์ หลักที่ต้องดูแลและติดตามได้แก่ กำลังของเครื่องปฏิกรณ์ อุณหภูมิของแท่งเชื้อเพลิง อุณหภูมิของน้ำในบ่อปฏิกรณ์ ฯลฯ  โดยได้มาการใช้งานมาเป็นเวลานานกว่า 30 ปีแล้วและไม่เคยมีอุบัติเหตุร้ายแรงใดๆ เกิดขึ้น ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพของความปลอดภัยเครื่องปฏิกรณ์ และการออกแบบบำรุง

 

 

การเลือกซื้อหาประกันภัยรถยนต์

                1.การคุ้มครอง  เนื่องจากว่าท่านอาจเป็นบุคคลหนึ่งที่มีรถหลายคัน อาจจะเลือกการทำประกันภัยรถยนต์ของท่านเกือบจะทุกคันกับบริษัทนี้ อาจจะนำมาต่อรองขอรับข้อเสนอแนะกับบริษัทได้

                2.NBC No Claim Bonus เป็นการขอลดเบี้ยประกันในปีถัดไป เพราะว่าคนไม่เคยมีความเป็นมาการขอเคลมประกันเลย ดังต่อไปนี้ ในปี 1-4  ขอลดได้ถึง 20-50% เป็นลำดับ  ซึ่งเป็นสิ่งที่ช่วยให้ท่านประหยัดค่าเบี้ยประกันได้ดีเลยทีเดียว

                3.ส่วนหักลด  หมายถึง การยินยอมให้จ่ายค่าเสียหายในการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนั้นๆเอง ที่เป็นรายจ่ายซึ่งไม่สูงมาก อย่างเช่น การเผลอหลับขับรถ ซึ่งยอมจ่ายค่าเสียหายเอง โดยประมาณ 2,000-5,000 บาทเอง ก็จะทำให้ท่านไม่เสียเรื่องราวการของเคลมประกันและอาจจะช่วยหักลดค่าเบี้ยประกันในปีถัดไปได้

                4.การเคลมประกัน นอกจากการที่ท่านตกลงใจในการทำประกันภัยรถยนต์กับบริษัทที่ได้เกณฑ์และมีความหน้าเชื่อถือแล้วนั้น อีกเรื่องหนึ่งที่ควรจะตรวจสอบเป็นอู่ซ่อมรถที่เวลาเกิดอุบัติเหตุสามารถนำรถของท่านไปฝากซ่อมได้โดยไม่ต้องสำรองเสียค่าใช้จ่ายไปก่อน ที่สำคัญควรจะจดรายละเอียดของฝ่ายคู่พิพาทไว้อย่างละเอียด และพยานรู้เห็น  เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลัง

                5.การบริการ  ควรจะศึกษาหาข้อมูลเรื่องการให้บริการของบริษัทนั้นให้ละเอียดก่อน  อาจจะถามจากผู้ที่เคยทำประกันกับบริษัทนี้มาก่อน หรือว่าลองตรวจสอบดูสัญลักษณ์รับประกัน คุณภาพ ISO ก็ช่วยให้มีความน่าไว้วางใจได้เช่นเดียวกัน

                6.ฐานะทางการเงิน  เนื่องจากว่าบริษัทประกันเปรียบเหมือนสถาบันทางการเงิน ซึ่งหากเป็นบริษัทที่มีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคงแล้วนั้น อาจจะเกิดเหตุการณ์บริษัทประกันล่ม เพราะเช่นนั้นควรจะตรวจข้อมูลโดยละเอียดก่อน แต่ก็เป็นเรื่องยากเนื่องจากว่าบริษัทประกันส่วนใหญ่จะ เก็บข้อมูลไว้เป็นความลับของบริษัท

 

 

 

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

รางวัลเกียรติยศของกรุงเทพประกันภัย

                1.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2554  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                2.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 ประจำปี 2545,2546,2547 และปี 2553  จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                3.รางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 2 ประจำปี 2551 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

                4.รางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยดีเด่นอันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ประจำปี 2545,2546,2547 จากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในปี 2548  บริษัทฯของดเว้นการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเปิดโอกาสให้กับบริษัทประกันวินาศภัยอื่น และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันเชิงคุณภาพของธุรกิจประกันวินาศภัย

                5.รางวัล Excellence in Insurance Thailand หรือรางวัลแห่งความเป็นเลิศด้านธุรกิจประกันวินาศภัย จากงาน IAIR AWARDS จัดโดยนิตยสาร IAIR (International Alternative Investment Review   เนื่องด้วยบริษัทฯเป็นบริษัทประกันวินาศภัยเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย  ที่ได้รับรางวัลดังกล่าวติดต่อกันถึง 2 ครั้ง  ปี 2556-2557

                6.รางวัล Corporate Social Responsibility Award จากงาน Asia Insurance Industry Awards 2008 จัดโดยนิตยสาร Asia Insurance Review

                7.รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านการรายงานบรรษัทภิบาล (Top Corporate Governance Report Awards) ในงาน SET AWARDS ประจำปี 2011-2012 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคาร

                8.รางวัล Disclosure Report Award 2003 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

                9.รางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น ด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำปี 2555 จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                10.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการประจำปี 2548 จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็กเยาวชน ผู้ด้วยโอกาส คนพิการและผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                11.รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านการจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2546 จากคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการและกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

 

นครเด่นของการทัวร์ลาว

1.เมืองหลวงพระบาง 

 

                - วัดเชียงทอง  เป็นวัดที่มีความสำคัญและสวยงาม ได้รับความนิยมจากนักเที่ยวในการทัวร์ลาวเป็นอย่างสูง

                - วัดใหม่สุวรรณภูมาราม  มีอายุในต้นศตวรรษที่ 19 และเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชลาวมาก่อน ซึ่งโบสถ์หลังนี้ได้ถูกสร้างด้วยเครื่องไม้มีหลังคาซ้อนกันห้าชั้นตามแบบหลวงพระบาง

                – วัดแสนสุขาราม จะมีจุดเด่น คือ พระพุทธรูปยืนองค์ใหญ่ที่มีอยู่แค่องค์เดียวในหลวงพระบาง มีพระหัตถ์ที่สวยงามผ่องแผ้ว และหอรอยพระพุทธบาทจำลองด้านข้างหอพระยืน และในส่วนของโบสถ์ลงรักปิดทองอย่างสวยงาม   

- พระราชวังหลวงพระบาง  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.1904 เพื่อที่จะเป็นที่ประทับของพระเจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ โดยมีลักษณะเป็นศิลปะแบบลาวผสมฝรั่งเศส

 

2.เมืองเวียงจันทน์

 

                - หอพระแก้ว  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2108 เพื่อที่จะใช้เป็นสถานที่ในการติดตั้งพระแก้วมรกตที่ได้อัญเชิญมาจากล้านนา  

                -ประตูชัย  สร้างเสร็จในปี พ.ศ.2512 เพื่อที่จะเป็นอนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงประชาชนลาวผู้เสียสละชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิตย์

                – วัดสีสะเกด  สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2361 เพราะว่าในสมัยนั้น ลาวตกเป็นเมืองขึ้นของกองทัพสยาม ซึ่งเจ้าอนุวงศ์จึงออกแบบวัดตามอย่างศิลปะไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ช่วงต้นจึงเป็นสาเหตุที่กองทัพสยามไม่ทำลายวัดแห่งนี้  หลังบุกเข้านครเวียงจันทน์ในปี พ.ศ.2371  จึงนับได้ว่าเป็นวัดที่มีความเก่าที่สุดในเมอง ในปัจจุบันนี้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

คำศัพท์เกี่ยวกับ SEO

                1.SEO เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาผ่านเครื่องมือค้นหา ย่อมาจาก Search Engine Optimization

                2.Search Engine เป็น เครื่องมือที่ใช้ในการค้นหา อย่างเช่น Google.com,Google.co.th,Youtube.com ฯลฯ

                3.Keyword เป็น คำที่ใช้ในการค้นหาที่ผู้ใช้งานอินเตอร์เน็ตนิยมค้นหาผ่านทางเครื่องมือค้นหา สำหรับนำมาสู่เว็บนั้นๆ

                4.Title เป็น คำอธิบายในส่วนหัวของเว็บ

                5.Description เป็น คำอธิบายย่อๆว่าเว็บนั้นเป็นเว็บที่เกี่ยวกับอะไร สำหรับเป็นการบอกให้ผู้ใช้งานทราบเกี่ยวกับใจความด้านในเว็บแบบคร่าวๆ

                6.Traffic เป็น จำนวนผู้เข้าชมเว็บ

                7.On Page เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ SEO จากด้านในเว็บ

                8.Off Page เป็น การเพิ่มประสิทธิภาพของการทำ SEO จากภายนอกเว็บ

                9.Back Link เป็น เป็น Link ที่ย้อนกลับหาเว็บนั้นๆ

                10.Tag เป็น คำสั้นๆที่มีเนื้อหา หรือว่า Keyword นั้นเอง นิยมใช้กับการโพสต์เรียงความต่างๆจะมีการติด Tag ของเว็บ

                11.Link เป็น การเกี่ยวโยงระหว่างบล็อกหรือว่าเว็บ

                12.PR เป็น บอกถึงความไว้วางใจหรือว่าคุณภาพของเว็บ

                13.Approve เป็น การรอการตรวจสอบ อย่างเช่น การนำ Blog  ไปสมัครกับ Blog directory ที่มีความโด่งดัง

                14.Algorithm เป็น อัลกอริธึมของ Google ที่มีการเปลี่ยนเกือบจะตลอดเลยก็ว่าได้

                15.Alt Tags เป็น ข้อความที่ใส่ไว้กำกับรูปภาพต่างๆ

                16.Social Media และ Social Network เป็น ขอบข่ายสังคมออนไลน์ โดยสามารถใช้ในการโปรโมทบล็อกได้ อย่างเช่น Facebook.com,Twitte.com เป็นต้น

                 17.Web Directory หรือว่า Blog Directory เป็น สารบัญของเว็บหรือว่าบล็อกนั้นๆ ซึ่งสามารถเพิ่มโอกาสให้เว็บหรือว่าบล็อกเป็นที่รู้จักเพิ่มขึ้น

                 18.Index เป็น การที่หน้าบล็อกหรือว่าเว็บของเราถูกนำไปจัดอันดับในผลการค้นหาของเครื่องมือค้นหา ซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนตลอดเวลา  ซึ่งอาจจะขึ้นอยู่กับหลากหลายปัจจัย  โดยอันดับที่ดีที่สุดจากการค้นหาเป็น อันดับ 1 ในหน้าแรกของการค้นหา

                 19.Submit เป็น การที่เรานำบทความของเราไปส่งให้แหล่งที่รับ Submit ข้อมูล อย่างเช่น Social Bookmark หรือว่า Web directory ฯลฯ

                  20.Spam เป็น พฤติกรรมที่ทำอะไรมากกว่าปกติ เกินความจำเป็นพร้อมกับผิดธรรมชาติ  อย่างเช่น การเพิ่มของปริมาณข้อมูลในบล็อกหรือว่า เว็บไซต์อย่างมากมายในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ

 

 

พลังงานนิวเคลียร์

               พลังงานนิวเคลียร์ คือ พลังงานที่ได้จากการที่นิวเคลียสเกิดการแตกตัว  เพราะว่าพลังงานนิวเคลียร์จะมีคุณค่ามหาศาลในขณะที่นิวเคลียสแตกตัว และปล่อยอนุภาคออกมานั้นเป็นกฎการสลายตัวจะเกิดนิวเคลียสธาตุใหม่พร้อมกับพลังงานนิวเคลียร์ เพราะว่าปฏิกิริยานิวเคลียร์ มี 2 ปฏิกิริยา คือ ปฏิกิริยาฟิชชั่นและปฏิกิริยาฟิวชั่น  ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่น คือ  ปฏิกิริยาที่เกิดจากการใช้อนุภาคนิวตรอนหรืออนุภาคอื่นยิงไปยังนิวเคลียสของธาตุหนัก เป็นเหตุให้นิวเคลียสแตกตัวเป็นนิวเคลียสใหม่สองนิวเคลียสที่มีมวลใกล้เคียงกันและมีพลังงานยึดเหนี่ยวแก่นิวคลีออนสูงกว่านิวเคลียสของธาตุเดิม ซึ่งปฏิกิริยาฟิชชั่นที่มีขึ้นนี้จะมีนิวตรอนอิสระมีขึ้น เพราะว่านิวตรอนอิสระจะเคลื่อนที่ไปชนกับนิวเคลียสตัวอื่นของยูเรเนียมก็จะเกิดปฏิกิริยาฟิชชั่นต่อไป เรียกว่า “ปฏิกิริยาลูกโซ่” เนื่องจากจะเกิดต่อเนื่องไม่หยุดและเกิดพลังงานมหาศาล ซึ่งแนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ในเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ในส่วนของปฏิกิริยาฟิวชั่น คือ ปฏิกิริยาที่เกิดจากนิวเคลียสธาตุเบามาหลอมรวมกันเป็นนิวเคลียร์ที่หนักกว่า พร้อมทั้งมีพลังงานปล่อยออกมา อย่างเช่น ดวงอาทิตย์และดาวฤกษ์ ซึ่งจะมีพลังงานออกมาไม่สิ้นสุด เพราะการรวมตัวของไฮโดรเจน 4 อะตอม จะเกิดเป็นฮีเลียม และพลังงานนี้จะมีขึ้นอย่างมากมายบนดวงอาทิตย์  ซึ่งเป็นที่มาว่าทำไมกึ่งกลาง ดวงอาทิตย์จึงมีอุณหภูมิสูงถึง 20,000,000 เคลวิน  เพราะว่าการสร้างปฏิกิริยาดังกล่าวนั้นสามารถทำในห้องทดลองได้ อย่างเช่น การระเบิดของไฮโดรเจนเป็นผลของปฏิกิริยาฟิวชั่น ซึ่งมีพลังงานสูงกว่าการระเบิดพลังงานนิวเคลียร์มา  แต่ทั้งนี้แล้วยังไม่สามารถควบคุมบังคับให้เกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่องได้   ส่วนกัมมันตภาพ คือ  อัตราการสลายตัวของสารกัมมันตรังสี และธาตุกัมมันตรังสี คือ ธาตุที่แผ่รังสีได้ เนื่องมาจากนิวเคลียสของอะตอมไม่เสถียร

                 

 

 

ทัวร์ลาวช่วงงานประเพณี

               1.เดือนอ้าย : บุญเข้ากรรม  ช่วงเดือนธันวาคม ซึ่งจะอยู่ในช่วงหน้าหนาว โดยมีจุดประสงค์เพื่อพระภิกษุเข้าพิธีกรรมปลงอาบัติด้วยว่าการอยู่ในเขตที่จำกัด เพื่อจะชำระจิตใจให้สะอาด

                2.เดือนยี่ : บุญคูณลาน  ช่วงหลังฤดูเก็บเกี่ยว  จะมีการทำบุญขวัญข้าว มีการนิมนต์พระภิกษุมาสวดเป็นสิริมงคล และเป็นนิมิตรหมายที่ดีซึ่งมีความเชื่อถือว่าจะทำให้การทำนาในปีต่อๆไปเกิดผลดีเพิ่มขึ้น

                3.เดือนสาม : บุญข้าวจี่ ช่วงหลังงานมาฆะบูชา เพราะว่าชาวนาจะนำข้าวจี่หรือข้าวเหนียวที่นึ่งสุกแล้ว  ปั้นเป็นก้อนเท่าขนาดของไข่เป็ดและทาเกลือก่อนจะนำไปเสียบไม้ย่าง  ซึ่งต่อจากนั้นได้ตีไข่ที่ไม่สุกทาให้ทั่วและนำไปย่าง ก่อนกำหนดจะถอดไม่เสียบออกแล้วนำน้ำตาลอ้อยยัดลงกึ่งกลางเป็นไส้ แล้วนำไปถวายพระสงฆ์เพื่อจะเป็นการทำบุญ

                4.เดือนสี่ : บุญพระเวส ช่วงเดือนสี่ข้างขึ้นหรือข้างแรม เป็นงานบุญพระเวสหรืองานบุญมหาชาติ โดยลักษณะของงานจะมีลักษณะเดียวกันกับงานฟังเทศน์พระเวสสันดรชาดก มีการเติมแต่งประดับประดาโรงธรรมด้วยดอกไม้ และใช้ดอกบัวในการตกแต่งธรรมมาสน์มีการจัดขบวนแห่และมีการเทศน์มหาเวสสันดรทั้งวัน

                5.เดือนห้า : บุญสงกรานต์  ช่วงตรุษสงกรานต์ เป็นงานที่ได้รับความสนใจจากนักเที่ยวในการมาทัวร์ลาวเป็นอย่างยิ่งและยังนับว่าวันนี้เป็นวันปีใหม่ราวกับประเพณีไทยด้วยนั้นเอง

                6.เดือนหก : บุญบั้งไฟ  ช่วงเดือนหกก่อนฤดูกาลทำนามาถึงย่างเข้าฤดูฝน  ลักษณะคล้ายกับงานบุญบั้งไฟของภาคอีสาน โดยจุดประสงค์เพื่อจะการบูชาหลักเมืองและเป็นการขอให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล

                7.เดือนเจ็ด : บุญซำฮะ ช่วงเดือนเจ็ด  โดยจุดประสงค์ในการจัดงานเพื่อจะเป็นการล้างเสนียดจัญไรที่เกิดขึ้นอยู่กับบ้านเมือง เพื่อบ้านเมืองมีความสงบเรียบร้อย

                8.เดือนแปด: บุญเข้าพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8  เป็นการเริ่มฤดูการเข้าพรรษาเช่นเดียวกันประเพณีไทย เพราะว่าพระสงห์จะหยุดออกบิณฑบาตรเป็นระยะเวลา 3 เดือน

                9.เดือนเก้า : บุญห่อข้าวประดับดิน การส่วงเฮือและการล่องเฮือไฟ  ช่วงเดือนเก้า เป็นการพิธีกรรมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับวิญญาณบรรพบุรุษ รวมไปถึงวิญญาณไร้ญาติให้ออกมารับส่วนบุญ

                10.เดือนสิบ : บุญข้าวสาก  ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 โดยมีจุดประสงค์ของการจัดงานเพื่อเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับผู้ตายหรือเปรต ซึ่งห่างจากงานวันบุญข้าวประดับดิน 15 วัน

                11.เดือนสิบเอ็ด : บุญออกพรรษา ช่วงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11  เป็นงานตักบาตรเทโวเหมือนกับประเพณีไทย

                12.เดือนสิบสอง : บุญกฐิน ช่วงแรม 1 ค่ำ เดือน 11-เดือนเพ็ญ เดือน 12  เป็นการถวายผ้าแด่พระสงฆ์ที่จำพรรษามาตลอดระยะเวลาเข้าพรรษา

 

 

 

ส่วนประกอบภายนอกของแอร์บ้าน

 

                องค์ประกอบภายนอกของแอร์บ้านจะมีความแตกต่างกันตามแบบและรุ่นของแอร์บ้านนั้นๆ อย่างเช่น แอร์บ้านแบบแยกประเภทติดหนัง ดังนี้

                1.สวิตซ์เปิดปิด  โดยส่วนมากแล้วสวิตซ์นี้จะเปิดค้างทิ้งไว้ เพื่อจะรับคำสั่งการเปิดปิดจากรีโมทคอนโทรล เพราะฉะนั้นสวิตซ์เปิดปิดมักจะมีการติดตั้งอยู่ส่วนหลังฝาครอบ

                2.ตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรล ในปัจจุบันนี้แอร์บ้านมีการสั่งงานด้วยสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล เพื่อให้สะดวกในการสั่งงาน   เพราะฉะนั้นตัวรับสัญญาณรีโมทคอนโทรลจึงเป็นองค์ประกอบที่มีความสำคัญอย่างหนึ่ง

                3.แผงกรองอากาศ ทำหน้าที่ในการกรองฝุ่นละอองที่ปะปนกันอยู่ในภูมิอากาศ โดยบางรุ่นจะมีสารฟอกอากาศอยู่ที่แผงกรองนี้ ซึ่งจะติดตั้งอยู่ส่วนหลังฝาครอบ

                4.แผ่นเกล็ดกระจายลม เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สามารถเปลี่ยนทิศทางลมขึ้น-ลง หรือ ซ้าย-ขวาได้  เพื่อจะเป็นการเจาะจงทิศทางลมเย็น

                5.ช่องอากาศออก มีลักษณะเป็นตะแกรงซึ่งอยู่ที่แอร์บ้านภายนอกตึก โดยเป็นช่องถ่ายภูมิอากาศที่ถูกพัดลมดูดภูมิอากาศจากอีกด้านหนึ่งพัดผ่านแผงท่อถ่ายความร้อนออกมา

                6.ท่อระบายน้ำทิ้ง   เมื่อเครื่องดูดอากาศและความชื้นภายในห้องเข้าความชื้นเหล่านั้นจะกลั่นตัวจนกลายมาเป็นหยดน้ำพร้อมทั้งถูกถ่ายออกทางท่อระบายน้ำทิ้ง

                7.ไฟแสดงการทำงาน  โดยลักษณะของไฟที่แสดงจะแตกต่างกันออกไปตามแบบและรุ่น ซึ่งปกติแล้วจะมี 3 ดวง เป็น ไฟสีแดงจะแสดงสถานะที่เครื่องกำลังทำงาน ไฟสีส้มจะแสดงสถานะที่คอมเพรสเซอร์ชำรุดแต่ใบพัดส่งลมเย็นทำงานอยู่  และในส่วนของไฟสีเหลืองจะแสด

สถานะการตั้งเวลาของแอร์บ้าน

 

 

เรียนรู้คำศัพท์สำหรับ การประกันรถยนต์

              1.ประกันภัยรถยนต์ เป็น การประกันความเสื่อมอันเกิดจากการใช้รถยนต์

              2.ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ เป็น การประกันภัยรถยนต์ที่ถูกกำหนดโดยกฎหมาย เพื่อความดูแลแก่ความสูญเสียของร่างกาย ชีวิต ของผู้ประสบภัยจากการใช้รถยนต์ หรือว่าที่เรียกว่า “พ.ร.บ.” ซึ่งย่อมาจาก พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

              3.ผู้เอาประกันภัย เป็น คู่สัญญาประกันภัย ซึ่งมีหน้าที่เปิดเผยข้อความจริงแก่ผู้รับประกันภัย  รวมทั้งมีหน้าที่ชำระเบี้ยประกันภัย กรณีเกิดความเสียหายขึ้นในส่วนที่ได้เอาประกันภัยไว้นั้น ก็สามารถมีสิทธิในการเรียกร้องเงินชดเชยค่าเสียหายตามความเสื่อมที่เกิดขึ้นจริง

              4.ผู้รับประกันภัย เป็น คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งหรือว่าบริษัทประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายจากกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ เพราะว่าผู้รับประกันภัยมีสิทธิ์ในรับเบี้ยประกันภัยจากผู้เอาประกันภัย และมีหน้าที่ในการพินิจพิจารณารับประกันภัยหรือว่าการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน กรณีเมื่อเกิดวินาศภัยขึ้นตามที่ได้กำหนดไว้ในสนธิสัญญา

               5.ค่าสินไหมทดแทน เป็น ความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยสามารถเรียกร้องให้ผู้รับประกันภัยชดใช้ค่าเสียหาย โดยการชดใช้ค่าเสียหายต่างๆขึ้นกับสัญญาที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

               6.เบี้ยประกันภัย เป็น  จำนวนเงินที่ผู้เอาประกันภัยจะต้องส่งให้กับผู้รับประกันภัย  เพราะว่าสัญญาประกันภัยเป็นสัญญาต่างตอบแทน สมมุติว่าผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยและเกิดความเสียหายขึ้น ผู้รับประกันภัยก็อาจไม่ยอมรับในเรื่องของการจ่ายค่าสินไหมทดแทนจวบจนจะมีการจ่ายเบี้ยประกันภัยครบตามที่กำหนดก็เป็นได้

               7.กรมธรรม์ เป็น เอกสารที่ออกเพราะว่าผู้รับประกันภัย โดยเอกสารดังกล่าวข้างต้นมีข้อความตรงกับความปรารถนาในใบคำขอ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน ซึ่งกำหนดถึงสาระสำคัญ อย่างเช่น ข้อตกลง เงื่อนไข และความดูแลตามสัญญาประกันภัย